پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما

تقدیر از همکار بازنشسته هواشناسی سیرجان
آذر ۳۰, ۱۳۹۹
کاهش محسوس دما – هشدار به کشاورزان جنوبی
آذر ۳۰, ۱۳۹۹