برگزاری اولین جلسه شورای اداری هواشناسی استان در سال ۱۴۰۱

دیدار و نشست مدیر کل هواشناسی با مدیریت بحران استان
فروردین ۲۴, ۱۴۰۱
مدیر کل هواشناسی به مقام شامخ شهید سلیمانی ادای احترام کرد
فروردین ۲۴, ۱۴۰۱