بعد از ظهر پنجشنبه بارش پراکنده در ارتفاعات جنوب غربی استان بارش پراکنده و در سایر مناطق افزایش ابر پدیده غالب خواهد بود. پایداری هوای سرد تا پایان هفته ادامه دارد . جهت باد غالب در بیشتر مناطق شرقی و جنوب شرقی می باشد.

تو صیه هواشناسی کشاورزی به

·  باغبانی:

·                    باغداران استان جهت حفاظت نهال های جوان از خطرسرمازدگی ، تنه نهالهای خود رابا پوشش مناسب بپوشانند.

·                    جهت کاهش حساسیت گیاه به سرما، باغداران از کوددهی ازته و نیتراته برای درختان در این فصل خودداری کنند. همچنین استفاده از کودهای تقویتی مایع مانند پتاسیم ، فسفر و ریز مغذی ها توصیه می شود.

·                    باغداران استان نسبت به عملیات تغذیه باغ (چالکود) و هرس درختان بالاخص هرس نخلستان ها اقدام نمایند.

ماشین آلات کشاورزی

·                    تخلیه آب رادیاتورها و پمپ های آبیاری قطره ای

زراعت:

·                    در مناطق جنوبی استان ،کشاورزان بایستی درب تونل های پلاستیکی را بسته و در صورت  امکان از یک پوشش پلاستیکی ثانویه نیز استفاده نمایند.

·                    در کشت های تاخیری غلات مناطق نیمه گرمسیری، حدود ۱۰ درصد به بذر مورد استفاده اضافه گردد

·                    بررسی بیماری های قارچی در مزارع کلزا و خودداری استفاده از علف کش ها مد نظر قرار گیرد

  سالن های تولیدی، دامداری ها، گلخانه ها و انبارها:

در شرایط کاهش دما،

 گلخانه داران سیستم های حرارتی و پوشش گلخانه را کنترل و در صورت نداشتن سیستم حرارتی هر یک ساعت یکبار ،آبیاری (اب چاه) انجام و عملیات  آبیاری تا طلوع افتاب ادامه داده و استفاده از قارچ کش های برگ و خاک فراموش نشود.

·                    گلخانه داران قبل از نیمه شب حتما با حوصله کلیه منافذ گلخانه را چک و مسددود  نمایند . همچنین سیستم گرم کننده از جمله مشعل ها مسیر سوخت رسانی و خروج دود را چک نمایند.

·                    گرم نگه داشتن آب محلول پاشی جهت جلوگیری از ایجاد تنش به ریشه گیاه

·                    نگهداری دام های سبک در مکان مسقف و با توجه به دمای پایین شبانه ، نسبت به جمع آوری کود از واحدهای دامداری اقدام گردد.

·                    تامین سوخت مناسب در گلخانه ها، دامداری ها و مرغداری ها، برای جلوگیری از یخزدگی و کنترل دما و رطوبت در سالن های تولیدی و سالن های پرورش قارچ و اقدام به عایق بندی سقف سالن های پرورشی جهت کاهش اتلاف انرژی 

You must be logged in to post a comment.