وزش باد نسبتا شدید و انجام تمهیدات لازم

    امروز در برخی مناطق غرب، مرکز و جنوبشرق استان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود. فردا جوی نسبتا پایدار گاهی همراه با وزش باد خواهیم داشت. طی روزهای جمعه و شنبه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گرد و خاک در اکثر مناطق استان رخ خواهد…

وزش بادنسبتا شدید در روز جمعه

  پدیده غالب روزهای آینده : امروز جوی نسبتا پایدار گاهی همراه با وزش باد در استان حاکم خواهد بود. طی روزهای جمعه و شنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بارش پراکنده در ارتفاعات شمالی پیش بینی می شود دما نیز روند گرم شدن تدریجی را دارد و جهت باد غالب در بیشتر…

اناجم عملیات کشاورزیاز روز سه شنبه

  پدیده غالب روزهای آینده : امروز جوی نسبتا پایدار گاهی همراه با وزش باد در استان حاکم خواهد بود. طی روزهای دوشنبه و سه شنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید و بارش پراکنده در سطح استان پیش بینی می شود. همچنین از روز سه شنبه تا اواسط هفته آینده ضمن افزایش ابر، وزش…

وزش باد و بران در استان

    امروز جوی نسبتا پایدار گاهی همراه با وزش باد در استان حاکم خواهد بود. طی روزهای پنجشنبه و جمعه وزش باد نسبتا شدید تا شدید و خیزش گرد و خاک در شمال، غرب و برخی مناطق جنوبشرق استان پیش بینی می شود. همچنین از روز جمعه تا اواسط هفته آینده ضمن افزایش ابر،…

افزایش ابر و بارشهای پراکنده

     پدیده غالب روزهای آینده : افزایش ابر و بارشهای پراکنده روز یکشنبه در مناطقی از شمال و غرب استان بارش پیش بینی می شود.همچنین وزش باد درنیمۀ غربی استان پدیدۀ غالب خواهد بود.روز دوشنبه افزایش ابر و بارشهای پراکنده درشمال و  غرب استان انتظار می رود. روز سه شنبه جوی پایدار در استان…

پدیده غالب روزهای آینده : جوی آرام

تا پایان هفته جاری جوی پایدار در استان حاکم می باشد. دما بالاخص ماکزیمم روند کاهشی دارد. جهت باد غالب هم در بیشتر مناطزق غربی تا شمال غربی است. تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: باغدارانی که چالکود زده اند اقدام به کوددهی و پر نمودن چالکودها در اسرع وقت نمایند. توجه دشته باشید که…

بهترین زمان برای انجام کارهای مدیریتی باغ

  پدیده غالب روزهای آینده : جوی آرام تا پایان هفته جاری جوی پایدار در استان حاکم می باشد. طی روزهای شنبه و یکشنبه در مناطق شمال،غرب و شرق استان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود. ضمن اینکه طی این مدت ضمن افزایش ابر وقوع رگبار خفیف باران در…

 پدیده غالب روزهای آینده :افزایش ابر و پایداری هوای سرد

  بعد از ظهر پنجشنبه بارش پراکنده در ارتفاعات جنوب غربی استان بارش پراکنده و در سایر مناطق افزایش ابر پدیده غالب خواهد بود. پایداری هوای سرد تا پایان هفته ادامه دارد . جهت باد غالب در بیشتر مناطق شرقی و جنوب شرقی می باشد. تو صیه هواشناسی کشاورزی به ·  باغبانی: ·                    باغداران استان…

کاهش محسوس دما – هشدار به کشاورزان جنوبی

کاهش محسوس دما، احتمال خسارت به محصولات باغی و زراعی جنوب استان را به همراه دارد. به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان، برای روزهای پایانی هفته کاهش محس دما رخ خواهد داد که تا اوایل هفته آینده ادامه دارد. مریم سلاجقه کارشناس هواشناسی کشاورزی مرکز هواشناسی استان ضمن تاکید بر مطلب فوق افزود :با توجه…

 پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما

تا ر.ز چهارشنبه افزایش ابر دربعضی ساعات پدیده غالب در سطح استان است اواخر وقت پنجشنبه و جمعه بارش های پراکنده ای را در برخی مناطق پیش بینی میکنیم از روز دوشنبه کاهش محسوس دما رخ خواهد داد که تا اوایل هفته آینده ادامه دارد. جهت باد غالب در بیشتر مناطق شمالغربی می باشد. تو…

جوی آرام حاکم است

  پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما تا روز شنبه افزایش ابر در سطح استان به همراه وزش باد بصورت لحظه ای در برخی مناطق پدیده غالب است برای روز شنبه بارش های پراکنده ای را در برخی مناطق شمال و غرب و مرکز ستان پیش بینی میکنیم دما نیز روند گرم شدن تدریجی…

پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما

    تا روز شنبه افزایش ابر در سطح استان به همراه وزش باد بصورت لحظه ای در مناطق جنوب شرق رخ خواهد داد . روز جمعه احتمال بارش پراکنده در مناطق مرکز و غرب استان پیش بینی می شود پایداری هوای سرد همچنان ادامه دارد. جهت باد غالب در بیشتر مناطق شمال می باشد. تو…