پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما

تا روز شنبه افزایش ابر به همراه وزش باد نسبتا شدید بصورت لحظه ای در سطح استان رخ خواهد داد تا پایان هفته کاهش نسبی دما رخ خواهد داد. جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوب شرقی تا شمال غربی می باشد. تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: جهت کاهش حساسیت گیاه به سرما، باغداران…

کاهش دما و تنظیم دمای سالن های پرورشی

  پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما روز چهارشنبه و پنج شنبه وزش باد نسبتا شدید بصورت لحظه ای در مناطق شرقی  و در سایر مناطق تا روز یکشنبه هفته آینده جوی آرام حاکم است. دما نیز روند کاهشی را دارد. جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوب شرقی تا شمال غربی می باشد….

کاهش دما

  پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما تا روز چهارشنبه افزایش ابر پدیده غالب در اکثر مناطق استان پیش بینی می شود. دما نیز روند کاهشی را دارد. جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوب شرقی تا شمال غربی می باشد. تو صیه هواشناسی کشاورزی به ·  باغبانی: ·  انجام عملیات خاکورزی مانند درست…

بارش باران و کاهش دما

  پیش بینی وضع هوا در چند روز آینده و توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمان مورخ  ۲۱۰۸۹۹- اداره کل هواشناسی استان کرمان     پدیده غالب روزهای آینده : بارش باران و کاهش دما از روز چهارشنبه تا صبح شنبه وزش باد نسبتا شدید بصورت لحظه ای  و بارش باران در اکثر مناطق استان پیش…

انجام اقدامات لازم جهت کاهش خسارت بارندگی در روزهای پایانی هفته

    پدیده غالب روزهای آینده : جوی آرام مخاطره احتمالی: – تا روز چهارشنبه جوی نسبتاً آرام و پایدار در اکثر مناطق استان پیش بینی می شود.روز چهارشنبه وزش باد نسبتا شدید در سطح استان بصورت لحظه ای رخ خواهد داد.و برای روزهای پایانی هفته بارش باران پیش بینی می شود. دما نیز روند…

حاکم بودن جوی آرام در استان- انجام کارهای مدیریتی باغ

     پدیده غالب روزهای آینده : جوی آرام مخاطره احتمالی: – تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً آرام و پایدار در اکثر مناطق استان پیش بینی می شود. از روز جمعه روند کاهشی دما رخ خواهد داد جهت باد غالب در بیشتر مناطق جنوبی می باشد. تو صیه هواشناسی کشاورزی به ·  باغبانی: · …

جوی آرام

     پدیده غالب روزهای آینده : جوی آرام مخاطره احتمالی: – تا تا پایان هفته جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار در اکثر مناطق استان پیش بینی می شود. از روز چهارشنبه بر شدت وزش باد و گرد و خاک در شرق و جنوبشرق استان افزوده خواهد شد جهت باد غالب در بیشتر مناطق…

پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما

   پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما مخاطره احتمالی: سرمازدگی محصولات تا اوایل هفتۀ جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی می شود همچنین روند کاهش دما تا اوایل هفته خواهد داشت. جهت باد غالب در بیشتر مناطق شمال غربی می باشد.   تو صیه هواشناسی کشاورزی به…

پایداری هوای سرد تا پایان هفته جاری

  پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما مخاطره احتمالی: سرمازدگی محصولات تا روز سه شنبه پدیدۀ غالب در شرق استان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک و در سایر مناطق تا پایان هفتۀ جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی می شود همچنین روند کاهش دما…

کاهش دما و انجام تمهیدات لازم جهت کاهش خسارت سرما

 پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما مخاطره احتمالی: سرمازدگی محصولات  تا روز سه شنبه پدیدۀ غالب در شرق استان وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک و در سایر مناطق تا پایان هفتۀ جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار گاهی همراه با افزایش ابر پیش بینی می شود همچنین روند کاهش دما تا…

کاهش دما- هشدار به باغداران

  پدیده غالب روزهای آینده : کاهش دما مخاطره احتمالی: سرمازدگی محصولات پیش بینی کلی:: تا پایان هفتۀ جاری جوی نسبتاً آرام و پایدار گاهی همراه با افزایش ابر و وزش تندبادهای لحظه ای  پیش بینی می شود. همچنین روند کاهشی دما در استان طی هفته آتی ادامه خواهد داشت. جهت باد غالب به جز…

جوی آرام حاکم است

از امروز تا روز چهارشنبه جوی نسبتا آرام حاکم می باشد . جهت باد غالب در استان جنوب غربی تا شمالغربی است. و دما نیز روند کاهش تدریجی را دارد.     تو صیه هواشناسی کشاورزی به باغبانی: انجام عملیات فروت ست در باغاتی که عملیات برداشت به اتمام رسیده است جمع آوری میوه های…